Вие търсите:  
1 - стаен
2 - стаен
3 - стаен
Къща
Вила
Парцел
Бизнес имоти
Ваканционни имоти
Проекти
Селски имоти
Продава

Къща

140 КВ.М обл.Хасково,
с.Вълче поле

8 000 EUR

Продава

Парцел

2000 КВ.М обл.Бургас,
с.Лозенец

150 EUR

Продава

Парцел

2500 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Промишлена зона Север

166 000 EUR

Продава

47000 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Долно Езерово

20 EUR

 

 

Информация

Информация

Какво представляват Акт 14, Акт 15 и Акт 16?

Акт 14  - Приемане конструкцията на сградата – груб строеж (удостоверение по член 181, алинея 2)
Акт 15  - Това е подписан документ от собственика, при приемане на обекта напълно завършен от инвеститора.
Акт 16 -  Всяка сграда, която има Акт 16, означава, че има разрешително за ползване. Този документ се издава след като бъде установено, че строителството отговаря на одобрения инвестиционен проект.

Какво означава акт за общинска собственост?

С този акт  общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си за собственост върху недвижими имоти. Това е официален документ, съставен от посочени в закона лица по установена форма.

Какво се има в предвид под базисна цена?

Често срещано явление е базисната цена да е по-ниска от пазарната. Обикновено на тази цена се продават имоти на техните наематели. Разликата между пазарната цена и базисната е , че базисната е нормативно определена според Наредба за базисните цени.

Какво означава временен обект ?

Временен обект са всички сгради и постройки, чието изграждане се разрешава само временно за определен срок от време, само в случаи предвидени в закон.

Как се определя данъчната оценка?

Определя се от данъчен орган по норми, отчитайки вида на имота, неговото местонахождение, площ, конструкция и амортизация.

Какво разбираме под идеални части?

Идеална част  представлява правото на собственост вътху дял или част върху определена вещ. Идеалните части могат да принадлежат на повече от едно лице. В такъв случай всеки от съсобствениците притежава дял от съответната вещ.

Какво означава Неурегулиран поземлен имот?

Това е имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план.

Какво означава “отчуждаване”?

В случай на “отчуждаване” имоти, които са собственост на частни лица, принудително стават собственост на държавата, в случай, че държавните нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин. Собствениците им могат да се обезщетят предварително по пазарни цени с пари или с друг равностоен имот на отчужденото имущество. Всеки отчужден имот става публична, държавна собственост.

Какво представлява пазарната цена?

Пазарната цена се определя от лицензиран оценител, отчитайки особеностите на имота в зависимост от търсенето и предлагането на пазара.

Какво е ПУП?

Подробен устройствен план (ПУП) е план, с който се определят улиците, кварталите и всички поземлени имоти.

Какво означава Поземлен имот?

Поземлен имот е територия, определена с граници и съобразена с документ за собственост.

Какво се има в предвид под постройка с постоянен статут?

Това са всички сгради, изградени в съответствие с Подробния устройствен план за града и предназначението на съответния поземлен имот.


Какво означава РЗП?

Разгънатата застроена площ  е сборът от застроените площи на всички етажи от основното,  допълващо застрояване на и над терена. В това число влиза и площта на покривното пространство.


Какво означава регулационен план?

С регулационни план се регулира публична държавна и общинска собственост. Урегулират се и имоти на частни лица и се определя предназначението на всеки имот както и застрояването в имотите за застрояване.

Какво разбираме под  УПИ?

Урегулиран поземлен имот е парцел, за който, чрез подробен устройствен план, са определени граници, предназначение и условия за застрояване.« Начална страница


Български език English Russian

Продава

Парцел

496 КВ.М обл.Бургас,
гр.Поморие

25 000 EUR

Продава

Парцел

4000 КВ.М обл.Бургас,
гр.Царево

35 EUR

Продава

Парцел

900 КВ.М обл.Бургас,
гр.Свети Влас

80 EUR

Дава под наем

Склад

300 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Промишлена зона Юг

4 лв.

Дава под наем

Склад

700 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Промишлена зона Юг

4 лв.

Продава

Парцел

13000 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Долно Езерово

25 EUR


 

Продава

Парцел

2400 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Промишлена зона Север

44 EUR
Продава

Парцел

8000 КВ.М обл.Бургас,
гр.Бургас Индустриална зона

98 000 EUR
Продава

Парцел

2200 КВ.М обл.Бургас,
гр.Созопол

290 400 EUR
Начало     Търсене на имоти Услуги Информация България Контакти Общи условия на сайта

Всички права запазени www.imotcomers.com Copyright © Web design Studio7Stars & Clear Vision Studio

Каталог сайтов: Недвижимость