България

  • 1

Република България се намира в източната част на Балканския полуостров и заема 22 % от неговата площ. На север граничи с Румъния; на запад със Сърбия и Република Македония; на юг с Гърция; на югоизток с Турция; на изток има излаз към Черно море. Със своите 110 хил. км2, страната  е 11-та в ЕС и 15-та в Европа  по площ.

Климатът в България спада към умерения климатичен пояс. Официален език в страната е българският език, а официална религия се установява православното християнство. Столица на България е София.  Към 2011г. населението на страна е 7.4 милиона души.

Първата Българска държава е основана през 681г. от Хан Аспарух, за столица е определен град Плиска. През 864г. Княз Борис покръства българите и основава първата българска книжовна школа. По времето на Цар Симеон, България става една от най-могъщите държави в Европа. Разпростира се почти на целия балкански полуостров и стига чак до р. Тиса. В следствие на разпространението на богомилството и множество вътрешни размирици държава упада, което я прави уязвима и след дълга и ожесточена борба, попада под византийско владичество по времето на Цар Самуил.

Втората Българска държава е създадена от братята Асен и Петър след византийското владичество в периода 1018 -1186г. със столица Търновград. Започва да укрепва и да се развива но през 1396 г. след поражението на кръстоносците при Никопол, България окончателно пада под османско робство.

Османското владичество трае 500 години. През това време българската култура и духовност е почти унищожена. Българите са подлагани на религиозна, икономическа и юридическа дискриминация. Едва през 18-ти век започва българското Възраждане. Началото му започва с “История Славянобългарска” на Паисий Хилендарски през 1762г. Започват да се водят борби за независимост. През 1875 г.  Христо Ботев и Васил Левски основават “Български централен революционен комитет”. В периода 1877-1878г. се води Руско-турската освободителна война. На 3-ти Март 1878г. е подписан Санстефанския мирен договор. С неговото създаване е възстановена и българската държава.

Днес, българската държава има отворена пазарна икономика. Съгласно конституцията от 1991г. България е парламентарна република. През 2007г. заедно с Румъния, България се присъединява към Европейския Съюз. С красивата си природа и богатия природен ресурс, страната е атрактивна за чуждестранни инвеститори.

Обяви

Compare