България

Република България се намира в източната част на Балканския полуостров и заема 22 % от неговата площ. На север граничи с Румъния; на запад със Сърбия и Република Македония; на юг с Гърция; на югоизток с Турция; на изток има...

Обяви

Compare